Vấn đề tài chính cho người thu nhập thấp khi mua chung cư giá rẻ

Hầu hết các dự án chung cư căn hộ đều được ngân hàng hỗ trợ đến 70% trong suốt 15 năm, nhưng không phải ai cũng có đủ tiền để trả vốn gốc và lãi hàng tháng. Đối với người có thu nhập thấp, vấn đề nhà ở lại càng khó hơn


Nhà nước hỗ trợ tín dụng cho nhà đầu tư vay vốn ưu đãi hoặc bù lãi suất nhằm khuyến khích doanh nghiệp tham gia, được vay vốn kích cầu đến 70% tổng giá trị xây lắp và thiết bị của dự án.

Khi doanh nghiệp tham gia đầu tư nhà ở thương mại cho người thu nhập thấp nhà nước cần có chính sách miễn giảm thuế như miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 10 năm đầu, giảm 50% thuế TNDN trong 10 năm tiếp theo,thuế giá trị giá tăng trong xây dựng nhà ở từ 10% xuống còn 5%.

Thành phố cần chỉ đạo Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Tp Hồ Chí Minh kết hợp với Quỹ phát triển nhà ở Tp Hồ Chí Minh tăng nguồn tài chính cho việc phát triển nhà ở.

Chính sách hỗ trợ tín dụng cho người mua nhà: được vay tiền với lãi suất 9%/năm còn phần chênh lệch do ngân sách thành phố bù vào, tổng số tiền cho vay tối đa là 80% giá trị căn hộ, thời gian cho vay tối đa là 20 năm.

Quỹ phát triển nhà ở là một định chế công của Thành phố, tham gia vào thị trường nhà ở. Quỹ chủ yếu giải quyết các hỗ trợ tài chính để có nhà ở cho người thu nhập thấp, nên phải có một nguồn vốn đủ, ổn định để các hoạt động đầu tư của Quỹ được chủ động và đạt được hiệu quả cao. Quỹ này cần xây dựng quy chế cho vay vốn để mua nhà, trong đó cần chia ra nhiều đối tượng cho vay, ấn định rõ thời gian cho vay, lãi suất, mức cho vay,đ iều kiện cho vay cụ thể cho từng trường hợp 5,10,20 năm.

Triển khai nghiên cứu xây dựng thí điểm mô hình tín dụng tiết kiệm để mua nhà ở tại Tp Hồ Chí Minh.

Khẩn trương xây dựng bảng giá đất mới theo giá chuyển nhượng thị trường trong điều kiện bình thường như qui định tại Nghị định 84/2007 và biểu giá thuê đất của Nhà nước.

Doanh nghiệp đầu tư có thể sử dụng tầng hầm, tầng trệt, tầng một làm mặt bằng thương mại để giảm chi phí đầu tư ban đầu.