Luật quy định phí bảo trì cho chung cư căn hộ là bao nhiêu?

Phí bảo trì hay chính xác hơn là Quỹ bảo trì, theo Luật nhà ở hiện nay quy định là 2% (hai phần trăm) của Tổng giá trị Hợp đồng (chưa thuế VAT).

quy dinh phi bao tri cho chung cu can ho

Bên mua phải đóng góp phí này trước khi nhận bàn giao chung cư căn hộ (thường là trong vòng 15 ngày kể từ ngày thông báo bàn giao chung cư căn hộ).

Quỹ bảo trì được theo dõi riêng để bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư theo luật định và nhằm duy trì chất lượng chung cư căn hộ luôn ở trạng thái hoạt động tốt, như bảo trì định kỳ, sửa chữa đột xuất...

Cũng theo luật định, trong trường hợp kinh phí này không thu đủ thì huy động từ việc đóng góp của các Chủ sở hữu - tương ứng phần diện tích sở hữu riêng của từng Chủ sở hữu (tính theo m2) tại các kỳ họp của cư dân.

Phí bảo trì do Chủ đầu tư thu và sẽ bàn giao cho Ban Quản lý chung cư hay Ban Quản trị nhà chung cư (sau khi đã thành lập) để tiếp tục phục vụ cho công tác bảo trì phần sở hữu chung của chung cư căn hộ.

Vì phí bảo trì là quỹ riêng của cư dân nên không có chuyện đánh thuế VAT 10% lên số tiền này.