Chủ đầu tư được phép bán, cho thuê nhà ở thương mại theo quy định của pháp luật như thế nào

Điều 39 Luật Nhà ở quy định mua bán, cho thuê nhà ở thương mại như sau


chu dau tu,du an nha chung cu


Phương thức mua bán, cho thuê nhà ở thương mại được thực hiện thông qua hình thức trả tiền một lần hoặc trả chậm, trả góp.

Trường hợp chủ đầu tư huy dộng vốn từ tiền ứng trước của người có nhu cầu mua hoặc thuê nhà ở thỉ chỉ được áp dụng trong trường hợp thiết kế nhà ở đã được phê duyệt và đã được xây dựng xong phần móng. Tổng số tiền huy động trước khi bàn giao nhà ở cho người có nhu cầu không được vượt quá 70% giá trị nhà ở ghi trong hợp đồng.

Giá mua bán, cho thuê nhà ở thương mại, phương thức thanh toán do các bên thỏa thuận trong hợp đồng.