Giới thiệu về công ty xây dựng NBB 577

Công ty CPĐT NBB (577 Năm Bảy Bảy) tiền thân là Chi nhánh Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 Bình Thuận, được thành lập theo Quyết định số 4750/QĐ-TCCB ngày 01/11/2004


cog ty 577 nbb

  • Ngày 04/07/2005, Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy được chính thức thành lập theo Giấy phép đăng ký kinh doanh số 4103003556 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.
  • Ngày 17/09/2007, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận số 173/UBCK-GCN cho phép NBB chào bán ra công chúng 11,9 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 35 tỷ đồng lên 154 tỷ đồng.
  • Ngày 18/02/2009, Cổ phiếu NBB được chính thức niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM đánh dấu giai đoạn phát triển mới, trở thành một công ty đại chúng.
  • Ngày 19/07/2010, Công ty được trao tặng Huân chương lao động Hạng III theo Quyết định số 1033 QĐ/CTN của Chủ tịch Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
  • Ngày 26/01/2011, Công ty tăng vốn điều lệ từ 154 tỷ đồng lên 180 tỷ đồng theo phương thức phát hành riêng lẻ cho Beira Limited - Quỹ DWS Việt Nam.
  • Ngày 03/09/2013, Công ty tăng vốn điều lệ từ 180 tỷ đồng lên 358,6 tỷ đồng theo phương thức phát hành riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu.