Diện tích căn hộ ghi trong hợp đồng mua bán là diện tích thương mại hay diện tích thông thủy?

Diện tích căn hộ được dùng cho việc tính toán Tổng giá trị Hợp đồng lúc mua. Diện tích này chính là diện tích thương mại, định nghĩa như sau

dien tich thuong mai can ho

Diện tích căn hộ là phần diện tích được xác định theo nguyên tắc tính từ tim Tường chung và Tường bao ngoài của căn  hộ. Bao gồm: diện tích sàn căn hộ, diện tích phần thềm riêng trước cửa vào căn hộ, ban công, lô gia (nếu có).
  • Tường ngăn chia giữa 2 căn hộ là Tường chung.
  • Tường ngoài giữa căn hộ với hành lang, lối đi hoặc mặt ngoài của căn hộ, mặt ngoài của ban công là Tường bao ngoài.
Diện tích căn hộ bao gồm cả diện tích mặt bằng khung cột, hệ thống kỹ thuật bên trong căn hộ (diện tích này không bao gồm diện tích sử dụng chung của cả toàn nhà chung cư đó).