Hình quảng cáo dự án Sunview Town Thủ Đức

Sunview Town là dự án căn hộ hiện đại, thiết kế theo tiêu chuẩn Singapore, giá cả hấp dẫn, tọa lạc ngay tại trung tâm Thủ Đức TPHCM

quang cao sunview town

Hai mẫu quảng cáo Sunview Town các bạn có thể tham khảo bên dưới:


Code:
<script type="text/javascript">
try{Poly_LARGE_300x120(2);}catch(e){}
</script><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" border="0" height="120" width="300"><param name="movie" value="http://st.polyad.net/AdImages/2013/09/13/datxanh_sunhome_300x120_1209(1).swf"><param name="AllowScriptAccess" value="always"><param name="quality" value="High"><param name="wmode" value="transparent"><param name="FlashVars" value="link=http%3A//www.canhosunviewtown.com"><embed src="http://st.polyad.net/AdImages/2013/09/13/datxanh_sunhome_300x120_1209(1).swf" flashvars="link=http%3A//www.canhosunviewtown.com" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" play="true" loop="true" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" height="120" width="300"></object>

Đây là code Sunview Town có kích thước 300x120. Thêm một Widget HTML rồi bỏ code trên vào. Nhớ thay dòng màu xanh lá cây bằng link trang web của bạn.

Tương tự, đây là mẫu quảng cáo thứ 2:


Code:
<center>
<div style="width:468px; height:90px;">
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" border="0" width="468" height="90"><param name="movie" value="http://st.polyad.net/AdImages/2013/09/24/datxanh_sunhome_468x90_1209.swf" /><param name="AllowScriptAccess" value="always" /><param name="quality" value="High" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="FlashVars" value="link=http%3A//www.chungcucanhogiare.com/2013/09/can-ho-sunview-town-thu-duc-dat-xanh-ban-gia.html" /><embed src="http://st.polyad.net/AdImages/2013/09/24/datxanh_sunhome_468x90_1209.swf" flashvars="link=http%3A//www.chungcucanhogiare.com/2013/09/can-ho-sunview-town-thu-duc-dat-xanh-ban-gia.html" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" play="true" loop="true" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" width="468" height="90"></embed></object>
</div>
</center>