Hồ sơ xin cấp lại Sổ hồng do bị mất bao gồm những gì

Người đề nghị cấp lại Sổ hồng nộp một (1) bộ hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc cấp có thẩm quyền cấp Sổ hồngHồ sơ gồm:
  • Đơn đề nghị cấp lại Sổ hồng;
  • Giấy tờ xác nhận việc mất Sổ hồng của công an xã nơi mất giấy;
  • Giấy tờ chứng minh đã đăng tin mất Sổ hồng trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương (trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hỏa hoạn) đối với tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
    Trường hợp hộ gia đình và cá nhân thì chỉ cần có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã.
Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất kiểm tra hồ sơ; trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký quyết định hủy Sổ hồng bị mất, đồng thời cấp lại Sổ hồng mới; trao Sổ hồng cho người đề nghị cấp lại.