Khi nào người cho nhà được phép đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà?

Điều 103 Luật Nhà ở quy định về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở đối với Chủ nhà và Người thuê nhà như sau


don phuong cham dut hop dong thue nha

1. Bên cho thuê nhà ở (Chủ nhà) có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng khi bên thuê nhà ở có một trong các hành vi sau đây:
  • Không trả tiền thuê nhà ở theo thỏa thuận trong hợp đồng liên tiếp trong 3 tháng trở lên mà không có lý do chính đáng;
  • Sử dụng nhà ở không đúng mục đích như đã thỏa thuận;
  • Cố ý làm hư hỏng nhà ở cho thuê;
  • Sửa chữa, cải tạo, đổi nhà ở đang thuê hoặc cho người khác thuê lại nhà ở đang thuê mà không có sự đồng ý của bên cho thuê nhà;
  • Làm mất trật tự, vệ sinh môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của những người xung quanh đã được bên cho thuê nhà ở hoặc tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, làng, ấp... lập biên bản đến lần thứ 3 mà vẫn không khắc phục.
2. Bên thuê nhà ở (Người thuê nhà) có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà ở khi bên cho thuê nhà ở có một trong các hành vi sau đây:
  • Không sữa chữa nhà ở khi nhà ở có hư hỏng nặng;
  • Tăng giá cho thuê nhà ở bất hợp lý hoặc tăng giá mà không thông báo cho bên thuê nhà ở biết trước theo thỏa thuận;
  • Khi quyền sử dụng nhà ở bị hạn chế do lợi ích của người thứ ba.
3. Bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà ở phải thông báo cho bên kia biết trước ít nhất 1 tháng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

4. Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở vi phạm quy định trên (khoản 3 Điều này), nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.