Trình tự và hồ sơ đăng ký chuyển hộ khẩu

Khi đi đăng ký chuyển khẩu, người dân sẽ được Ban Công an xã, phường giải quyết trong ngày nếu nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trình tự thực hiện đăng ký chuyển hộ khẩu

dang ky chuyen ho khau
Bước 1. Công dân muốn đăng ký chuyển hộ khẩu đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân cấp xã, phường.
Bước 2. Cán bộ chuyên môn kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, nếu chưa đầy đủ và chưa hợp lệ thì hướng dẫn công dân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định, nếu đầy đủ và hợp lệ thì thụ lý giải quyết. Cán bộ chuyên môn viết giấy chuyển khẩu trình Trưởng công an xã ký và đóng dấu.
Bước 3. Sau khi có kết quả cán bộ chuyên môn trả kết quả cho công dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân cấp xã.

Thành phần, số lượng hồ sơ đăng ký chuyển hộ khẩu

Hồ sơ đăng ký chuyển hộ khẩu làm 2 bộ. Mỗi bộ bao gồm:
 • Sổ hộ khẩu gia đình (bản chính);
 • Giấy chuyển hộ khẩu (theo mẫu, bản chính);
 • Phiếu báo thay đổi nhân khẩu (theo mẫu);
 • Bản khai nhân khẩu (theo mẫu, bản chính);
 • Chứng minh nhân dân (bản chính hoặc bản sao có chứng thực);
 • Địa chỉ chuyển đến (bản chính).

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm):
 • Giấy chuyển hộ khẩu (Mẫu HK 07);
 • Phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu (Mẫu HK 02);
 • Bản khai nhân khẩu (Mẫu HK 01).

Download 3 mẫu đơn trên

Tham khảo thêm:
 • Luật Cư trú ngày 20/11/2006;
 • Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú;
 • Quyết định số 698/2007/QĐ-BCA(C11) ngày 01/7/2007 của Bộ Công an ban hành các biểu mẫu để sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú;
 • Thông tư số 06/2008/TT-BCA-C11 ngày 01/01/2008 của Bộ Công an hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú.
Lưu ý: bạn KHÔNG phải đóng bất cứ phí nào khi đăng ký chuyển hộ khẩu.