Ý nghĩa của CC và BCC khi gửi email

Tìm hiểu ý nghĩa và công dụng của CC và BCC sẽ rất hữu dụng cho bạn trong việc gửi email

bcc cc trong email

Ý nghĩa của CC

CC là viết tắt của carbon copy, có nguồn gốc từ việc dùng giấy than tạo ra các bản viết tay copy. Nhắc đến giấy than, tôi nhớ đến thời còn đại học, sinh viên chúng tôi thường chép bài cho nhau bằng cách này.

Sử dụng To: email_người_nhận_chính@gmail.com và CC: email_người_nhận_phụ@gmail.com. Nghĩa là 2 người bạn gửi đều nhìn thấy nhau.
Như khi bạn gửi email cho khách hàng (hoặc cho các phòng ban khác) và CC cho sếp của bạn, thì không những nội dung email đó sẽ được cả khách hàng và sếp nhận được, mà họ còn biết cả email của nhau.

Tuy nhiên với BCC thì không như vậy.

Ý nghĩa BCC

BCC (blind carbon copy) thì những email trong mục BCC sẽ được giấu đi. Những người trong To và CC sẽ biết nhau, nhưng họ sẽ không nhìn thấy nhũng người trong BCC.

Câu hỏi ngược lại, BCC có nhìn thấy To và CC không? Hiển nhiên, là có.

Vì vậy gửi email đến cho danh sách nhiều người, bạn có thể đặt email của bạn trong To (hoặc CC) và của tất cả người kia (tôn trọng thông tin riêng tư của họ) vào BCC.