Các yếu tố tác động đến môi trường vĩ mô trong kinh doanh

Môi trường kinh tế vĩ mô chịu rất nhiều tác động từ nhiều yếu tố như: xu hướng của tổng sản phẩm quốc nội và tổng sản phẩm quốc dân, lãi suât và xu hướng của lãi suất, cán cân thanh toán quốc tế...

moi truong kinh te vi mo

Các yếu tố kinh tế trong kinh doanh

Có rất nhiều yếu tố của môi trường kinh tế vĩ mô như: xu hướng của tổng sản phẩm quốc nội và tổng sản phẩm quốc dân, lãi suât và xu hướng của lãi suất, cán cân thanh toán quốc tế, xu hướng tỷ giá hối đoái, xu hướng tăng giảm của thu nhập thực tế, mức độ lạm phát, hệ thống thuế và mức thuế, các biến động trên thị trường chứng khoán… Doanh nghiệp cần phải xác định yếu tố kinh tế có ảnh hưởng lớn nhất với mình, vì nó liên quan trực tiếp đến kết quả của doanh nghiệp.

Các yếu tố chính trị - pháp luật

Bao gồm hệ thống các đường lối, quan điểm chính sách của chính phủ, và những diễn biến chính trị trong nước, trong khu vực và trên toàn thế giới.

Luật pháp đưa ra những quy định cho phép hoặc không cho phép hặc những ràng buộc đòi hỏi doanh nghiệp phải tuân thủ. Doanh nghiệp cần phải hiểu rõ và chấp hành pháp luật.

Chính phủ là cơ quan giám sát, duy trì, thực hiện pháp luật và bảo vệ lợi ích quốc gia. Chính phủ có vai trò to lớn trong điều tiết vĩ mô nền kinh tế, tài chính, tiền tệ và các chương trình chi tiêu của mình.

Trong mối quan hệ với các doanh nghiệp, chính phủ vừa đóng vai trò là người kiểm soát, khuyến khích, tài trợ, quy định, ngăn cấm, hạn chế, vừa đóng vai trò là khách hàng quan trọng đối với các doanh nghiệp, là nhà cung cấp các dịch vụ cho các doanh nghiệp.

Các yếu tố văn hóa - xã hội


Bao gồm những chuẩn mực và giá trị mà những chuẩn mực giá trị này được chấp nhận và tôn trọng bởi xã hội hoặc một nền văn hóa cụ thể. Sự tác động của các yếu tố văn hóa xã hội thường có tính dài hạn và tinh tế hơn so với các yếu tố khác, thậm chí nhiều lúc khó mà nhận biết. Phạm vi tác động của các yếu tố văn hóa thường rất rộng, như vậy những hiểu biết về văn hóa - xã hội sẽ là những cơ sở rất quan trọng cho các nhà quản trị trong quá trình quản trị chiến chiến lược trong tổ chức.

Các yếu tố tự nhiên

Điều kiện tự nhiên bao gồm khí hậu, vị trí địa lí, cảnh quan thiên nhiên, đất đai, sông biển…Trong rất nhiều trường hợp, điều kiện tự nhiên trở thành một yếu tố rất quan trọng để hình thành lợi thế cạnh tranh của các sản phẩm và dịch vụ.

Các yếu tố công nghệ

Là yếu tố năng động, chứa nhiều cơ hội và đe dọa đối với doanh nghiệp, là động lực chính trong toàn cầu hóa. Các doanh nghiệp cần phải cảnh giác đối với các loại công nghệ mới vì nó có thể làm cho sản phẩm mới hơn, rẻ hơn. Công nghệ mang lại cho doanh nghiệp cách giao tiếp với người tiêu dùng.

Tóm lại phân tích môi trường vĩ mô trong kinh doanh rất phức tạp, đòi hỏi nhiều kỹ thuật với các thuật toán đa dạng.