Sổ xanh là gì? Đất sổ xanh là gì?

Ngoài sổ đỏ và sổ hồng thì sổ xanh vẫn đang tồn tại nhưng không phổ biến


dat so xanh
Sổ đỏ là tên gọi tắt của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Sổ hồng là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Còn sổ xanh là gì

Sổ xanh là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Lâm Trường cấp để quản lý, khai thác và trồng rừng có thời hạn.
Nói cách khác, sổ xanh là giấy xác nhận cho thuê đất lâu dài của Lâm Trường; khi sổ xanh hết hạn, đất đó có thể sẽ bị Lâm Trường thu hồi nếu như địa phương đó chưa có chính sách giao đất cho người dân.