Thành phố Thủ Dầu Một là đô thị loại II

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định công nhận thành phố Thủ Dầu Một là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Bình Dương


thanh pho thu dau mot

Năm 2007, Thành phố Thủ Dầu Một đã được công nhận là đô thị loại III. Từ khi trở thành đô thị loại III đến nay, thành phố đã có nhiều sự thay đổi phát triển vượt bậc và có vị trí quan trọng là đô thị nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, trung tâm hành chính, tổng hợp của tỉnh Bình Dương. Đặc biệt, trong liên kết vùng, Thành phố Thủ Dầu Một cũng là một đô thị vệ tinh trọng điểm của TPHCM.

Thành phố Thủ Dầu Một đạt tiêu chuẩn đô thị loại II

Cùng với sự chuyển dịch kinh tế và phát triển mạnh mẽ về công nghiệp, thương mại, dịch vụ, hạ tầng cơ sở của Thành phố Thủ Dầu Một đã được quan tâm đầu tư và phát triển. Đến nay, thành phố Thủ Dầu Một đã hội tụ đủ các tiêu chuẩn của đô thị loại II.

Việc công nhận là đô thị loại II sẽ tạo điều kiện để Thành phố Thủ Dầu Một phát huy hết lợi thế, tiềm năng để phát triển mạnh mẽ hơn nữa, trở thành một đô thị hiện đại loại I trong tương lai.