Phân biệt Recession và Depression trong tiếng Anh

Recession và Depression trong tiếng Anh đều có nghĩa: "Suy thoái". Đâu là sự khác nhau giữa hai từ này? Hãy cùng xem video dưới đây!


This Is The Oldest Page