Sinh viên học Kinh tế học, ra trường làm gì?

Sinh viên được đào tạo những gì từ chuyên ngành Kinh tế học

sinh vien hoc kinh te hoc
  • Có khả năng nghiên cứu độc lập và có tính sáng tạo.
  • Có kiến thức chuyên sâu và hiện đại về kinh tế học và các lĩnh vực kinh tế ứng dụng.
  • Có khả năng vận dụng lý thuyết kinh tế để phân tích các tình huống kinh tế.
  • Có khả năng phân tích các chính sách kinh tế, dự án kinh tế.

Sinh viên chuyên ngành kinh tế học có thể làm việc ở đâu?

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm nghiên cứu viên trong các Viện nghiên cứu kinh tế, làm việc trong các định chế tài chính trong nước và quốc tế, trong các cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương, trong các doanh nghiệp tư nhân và nhà nước, làm giảng viên trong các trường đại học, cao đẳng và THCN.