Cách gõ keywords tìm kiếm trên Google

Bạn sẽ tận dụng Google hiệu quả hơn khi hướng dẫn cho nó biết bạn muốn gì

google

Thông thường, tìm kiếm thông tin nhanh, chúng ta lên trang Google.com.vn (hoặc Google.com) rồi gõ cụm từ cần tìm kiếm vào. Mặc dù Google chiếm hơn 70% thị trường tìm kiếm, nhưng để nâng cao hữu hiệu hơn nữa, bạn có thể bổ sung cụm từ tìm kiếm theo một số cách dưới đây:

Chính xác cụm từ
Hãy đặt cụm từ trong dấu nháy kép. Ví dụ: “căn hộ giá rẻ”

Loại trừ một từ khác
Chỉ cần thêm dấu gạch ngang trước cụm từ cần loại trừ. Ví dụ: kinh tế công-khái niệm

Chứa những từ tương tự
Nếu muốn hiển thị thêm những kết quả có chứa từ tương tự, hãy sử dụng dấu ~ trước từ đó. Ví dụ: đường giới hạn khả năng sản xuất ~ bài tập

Cụm từ này HOẶC cụm từ kia
Đơn giản đặt OR giữa hai cụm từ. Ví dụ: CIVETS or BRICs

Tập tin tài liệu
Thêm filetype phía sau. Ví dụ: muốn tìm bài powerpoint về Vinhomes Central Park, bạn gõ: “Vinhomes Central Park” filetype:pptx

Tìm trên một trang web
Thường dùng trong trường hợp trang web mà bạn đang tham khảo, không có hộp tìm kiếm hoặc hộp tìm kiếm hoạt động không tốt. Bạn gõ lên Google cụm từ tìm kiếm và thêm phía sau: site:tênwebsite.com.
Ví dụ: “Biệt thự Villa Park” site:chungcucanhogiare.com
Tương tự như vậy, nếu bạn vừa thành lập một trang web và muốn nhanh chóng cho Google nhận diện hoặc muốn kiểm tra xem trang web mình đã được Google đánh dấu bao nhiêu trang, bạn hãy lên Google và gõ: site:têntrangwebcủabạn.com.
Bạn sẽ thấy được kết quả.

Bạn đã sử dụng Google hiệu quả chưa? Xin cho tôi biết suy nghĩ của bạn ở phần bình luận bên dưới!