Bào chế học là gì? Nội dung nghiên cứu của môn bào chế

Định nghĩa bào chế học là gì

Bào chế học là môn khoa học chuyên nghiên cứu cơ sở lý luận & kỹ thuật thực hành về pha chế, sản xuất, kiểm tra chất lượng, đóng gói, bảo quản các dạng thuốc & các chế phẩm bào chế.
Bào chế học là gì?

Nội dung nghiên cứu của môn bào chế

Mỗi một dược chất ít khi dùng một mình mà thường kèm theo những chất phụ (tá dược) vì vậy nghiên cứu kỹ thuật điều chế thuốc gồm:
  • Xây dựng công thức: dược chất và tá dược (lượng dược chất, tá dược, tỷ lệ).
  • Xây dựng qui trình bào chế các dạng thuốc: thuốc mỡ, thuốc tiêm, thuốc viên...
  • Nghiên cứu kiểm tra chất lượng các chế phẩm của các dạng thuốc.
  • Nghiên cứu bao bì đóng gói và bảo quản các dạng thuốc.
  • Sử dụng và đổi mới trang thiết bị phục vụ chế biến, bào chế...

Mục tiêu của môn bào chế

  • Nghiên cứu dạng bào chế phù hợp với mỗi dược chất cho việc điều trị bệnh.
  • Nghiên cứu kỹ thuật bào chế các dạng thuốc bảo đảm tính hiệu nghiệm, tính không độc hại và độ ổn định của thuốc.
  • Xây dựng ngành bào chế học Việt Nam khoa học, hiện đại, dựa trên thành tựu y dược học thế giới và vốn dược học cổ truyền dân tộc.
Bạn muốn tìm hiểu thêm nữa về thuốc, hãy xem trong: BÀO CHẾ