Các loại cân thường dùng trong bào chế

Nội dung bài các loại cân thường dùng trong bào chế gồm 2 phần:


bào chế

CÁC LOẠI CÂN THƯỜNG DÙNG

Cân phân tích:
 • Sức cân tối đa 200g
 • Sai số < 0,1mg
 • Cân phân tích có các kiểu cân một quang, cân hai quang, có dùng điện và không dùng điện.
Cân kỹ thuật: (thường sử dụng trong bào chế)
 • Sức cân tối đa 200g
 • Độ chính xác 0,02 – 0,05g
 • Có các kiểu cân: cân đĩa (cân Roberval), cân quang (cân Trébuchet).
Cách đọc thăng bằng cân:
 • Cân đĩa: Đòn cân nằm ngang và kim chỉ số 0
 • Cân quang: Kim dao động đối xứng qua số 0.
Cân thường: có nhiều loại
 • Loại nhỏ: sức cân 500g, độ chính xác 0,5g
 • Loại lớn: sức cân 5 – 10kg, độ chính xác 5 – 10g
 • Các kiểu gồm: cân đĩa, cân đồng hồ, cân đòn

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG CÂN

 • Lau cân sạch sẽ.
 • Lót đĩa cân bằng giấy trắng, sạch có xếp chéo.
 • Khi cân phải ngồi, đứng chính diện với bảng chia độ của cân.
 • Dùng kẹp để gắp quả cân.
 • Khi cầm các chai hóa chất, nhãn chai phải hướng lên trên để dễ nhìn tiện kiểm soát và hóa chất không dính nhãn.
 • Lấy hóa chất rắn bằng vẩy mica, carton...
 • Lấy hóa chất lỏng bằng đũa thủy tinh, pipette, hoặc becher.
 • Các hóa chất dễ chảy lỏng, các chất oxy hóa mạnh phải cân trên mặt kính đồng hồ.
 • Thêm bớt hóa chất, quả cân phải nhẹ nhàng.
 • Không được thêm bớt các quả cân hoặc vật cân khi cân chưa ở trạng thái nghỉ.
 • Khi thả cân nghỉ hay cho cân dao động phải làm nhẹ nhàng tránh hư hại cho cân.
 • Xem kết quả thăng bằng khi kim chỉ số 0 hoặc khi kim dao động quanh vị trí 0.
Xem nhiều hơn trong: BÀO CHẾ