Mức thuế môn bài 2017 mới nhất cho doanh nghiệp

Bạn dự định thành lập công ty và thắc mắc thuế môn bài là gì? Cách tính bậc thuế môn bài 2017 cho doanh nghiệp mới thành lập như thế nào? Bài viết sẽ tư vấn miễn phí giúp bạn:


Thuế môn bài

Thuế môn bài là gì?

Thuế môn bài là gì
Thuế môn bài là một sắc thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Thuế môn bài được thu hàng năm.

Mức thu phân theo bậc, dựa vào số vốn đăng ký hoặc doanh thu của năm kinh doanh kế trước hoặc giá trị gia tăng của năm kinh doanh kế trước tùy từng nước và từng địa phương.

Cách tính thuế môn bài

Cách tính thuế môn bài
Kể từ ngày 01/01/2017 trở đi mức thuế môn bài sẽ thay đổi theo thông tư 302/2016/TT-BTC như sau:

1. Mức thuế môn bài đối với Công ty/Doanh nghiệp:
Mức thuế môn bài của các công ty/doanh nghiệp được quy định dựa theo mức vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư của công ty/doanh nghiệp đó đăng ký.
Vốn điều lệ đối với (công ty TNHH, cổ phần)
Vốn đầu tư đối với (công ty có vốn nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân)
a) Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: Mức thuế môn bài 3.000.000 đồng/năm;
b) Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: Mức thuế môn bài 2.000.000 đồng/năm;
c) Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: Mức thuế môn bài 1.000.000 đồng/năm.

Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức quy định tại điểm a và điểm b khoản này căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

2. Mức thuế môn bài đối với Cá nhân, Hộ gia đình:
a) Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: Mức thuế môn bài 1.000.000 đồng/năm;
b) Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm: Mức thuế môn bài 500.000 đồng/năm;
c) Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm: Mức thuế môn bài 300.000 đồng/năm.

Vài điểm lưu ý về tính thuế môn bài

  • Nếu người nộp thuế thành lập doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm: Mức thuế môn bài phải nộp là cả năm.
  • Nếu người nộp thuế thành lập trong 6 tháng cuối năm (từ 1/7 trở về cuối năm): Mức thuế môn bài phải nộp là: 50% mức cả năm.
Xem thêm: Thủ tục giải thể doanh nghiệp