Khái niệm lãi suất là gì

Lãi suất là một biến số kinh tế phức tạp không những về kỹ thuật tính toán, mà đặc biệt là vấn đề xác định các nhân tố ảnh hưởng và cấu trúc lãi suất.

Khái niệm lãi suất là gì

Khái niệm lãi suất là gì

Lãi suất là giá cả của quyền sử dụng một đơn vị vốn vay trong một đơn vị thời gian nhất định (ngày, tuần, tháng hay năm).

Đây là loại giá cả đặc biệt, được hình thành trên cơ sở giá trị sử dụng chứ không phải trên cơ sở giá trị. Giá trị sử dụng của khoản vốn vay là khả năng mang lại lợi nhuận cho người đi vay khi sử dụng vốn vay trong hoạt động kinh doanh hoặc mức độ thỏa mãn một hoặc một số nhu cầu nào đó của người đi vay.

Khác với giá cả hàng hóa, lãi suất không được biểu diễn dưới dạng số tuyệt đối mà dưới dạng tỷ lệ %. Lãi suất cũng được xem là tỷ lệ sinh lời mà người chủ sở hữu thu được từ khoản vốn cho vay.

Tác động của lãi suất

Diễn biến của lãi suất ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống hàng ngày của mỗi chủ thể kinh tế, tác động đến những quyết định của cá nhân như chi tiêu hay để dành, mua nhà, mua trái phiếu chính phủ hay gởi tiết kiệm.

Xem thêm: Có nên vay ngân hàng để mua nhà hay không

Lãi suất cũng tác động đến những quyết định kinh tế của các doanh nghiệp như: dùng tiền để đầu tư mua thiết bị mới cho các nhà máy hoặc bỏ vào tài khoản tiền gởi tại ngân hàng.

Do những ảnh hưởng đó, lãi suất là một trong những biến số được theo dõi chặt chẽ nhất trong nền kinh tế và diễn biến của nó được đưa tin liên tục trên các bản tin thị trường.

Bạn cần vay mua nhà?