Kỹ thuật sử dụng các dụng cụ đong đo trong bào chế

Sử dụng các dụng cụ đong thể tích

Xem thêm: Các loại cân thường dùng trong bào chế

Kỹ thuật sử dụng các dụng cụ đong đo trong bào chế

 • Đong chất lỏng không màu thì rót từ từ chất lỏng vào ống đong đến gần ngang vạch cần đong, sau thêm từng giọt theo đũa thủy tinh vào thành ống đong đến mức vòng cung mặt thoáng của chất lỏng ngang vạch.
 • Đong chất lỏng có màu thì tương tự như trên, nhưng chỉ cần cho đến mức mặt thoáng của chất lỏng ngang vạch cần đong là được.
 • Nếu đong chất lỏng là chất độc, acid mạnh, chất gây kích ứng thì phải dùng ống hút có quả bóp cao su để lấy chất lỏng đó trong tủ hốt.
 • Đối với dung dịch mới pha cần phải để ổn định mới đọc kết quả để tránh sai số do co thể tích (như pha cồn).
 • Sử dụng ống hút, ống hút nhỏ giọt phải cầm thẳng đứng, nhỏ từ từ từng giọt kế tiếp nhau.
 • Khi dùng xong, phải rửa sạch các dụng cụ ngay, tráng nước cất, làm khô, đặt vào các giá chuyên dùng và tránh bụi.

Sử dụng các dụng cụ đo tỷ trọng

 • Chuẩn bị dụng cụ đo, nhiệt kế, ống đong thích hợp.
 • Rót chất lỏng vào ống đong thích hợp.
 • Thả từ từ dụng cụ đo theo chiều thẳng đứng vào giữa ống đong tới khi chạm đáy ống, buông tay nhẹ nhàng, không cho dụng cụ đo chạm vào thành ống.
 • Nhúng nhiệt kế vào chất lỏng trong ống đong (cho ngập quá bầu thủy ngân), theo dõi nhiệt độ đến mức ổn định, đọc và ghi nhiệt độ trên nhiệt kế.
 • Đọc và ghi kết quả ở dụng cụ đo.
 • Đối chiếu bảng, tính kết quả.
 • Rửa sạch dụng cụ, sắp xếp gọn gàng.