Chức trách và nhiệm vụ của Dược sĩ trung học tại bệnh viện

Tags

Nhiệm vụ của Dược sĩ trung học

Dược sĩ trung học có chức trách, nhiệm vụ như sau:
  • Có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nguyên tắc về “Thực hành tốt bảo quản thuốc”, đảm bảo an toàn của kho.
  • Hướng dẫn, phân công các thành viên làm việc tại kho thực hiện tốt nội quy của kho thuốc, khoa Dược.
  • Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc xuất, nhập thuốc theo quy định của công tác khoa Dược và báo cáo thường xuyên hoặc đột xuất cho Trưởng khoa về công tác kho và cấp phát.
  • Thực hiện quy định của công tác dược, công tác chống nhiễm khuẩn.
  • Thực hiện pha chế theo đúng quy trình kỹ thuật đã được phê duyệt, danh mục thuốc được pha chế ở bệnh viện.
  • Pha chế kịp thời và đảm bảo chất lượng các thuốc cấp cứu và đặc biệt chú ý khi pha chế thuốc cho trẻ em (chia nhỏ liều, pha thuốc tiêm truyền), thuốc điều trị ung thư.
  • Kiểm soát, tham gia phối hợp với các cán bộ được phân công ở các đơn vị, khoa hoặc trung tâm Y học hạt nhân, ung bướu trong việc pha chế, sử dụng các thuốc phóng xạ, hóa chất ung thư để bảo đảm an toàn cho người bệnh, nhân viên y tế và môi trường.
  • Tư vấn về sử dụng thuốc an toàn, hợp lý cho cán bộ y tế và người bệnh.
  • Tham gia theo dõi, kiểm tra, giám sát việc kê đơn thuốc nội trú và ngoại trú nhằm đẩy mạnh việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả.
  • Hướng dẫn và kiểm tra việc sử dụng thuốc trong bệnh viện.
Ngoài ra, dược sĩ trung học còn tham gia nghiên cứu khoa học, hướng dẫn và bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho các thành viên trong khoa và học viên khác theo sự phân công; thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Trưởng khoa Dược giao và chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa Dược về nhiệm vụ được phân công.