Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Thủ tục giải thể doanh nghiệp gồm quyết toán giải thể, chốt thuế tại cơ quan thuế, thủ tục khóa mã số thuế, trả giấy phép kinh doanh và con dấu...

Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Các bước chính trong thủ tục giải thể doanh nghiệp

 • Rà soát sổ sách kế toán.
 • Quyết toán giải thể.
 • Tiến hành thủ tục khoá mã số thuế.
 • Tiến hành thủ tục trả giấy phép kinh doanh.
 • Tiến hành thủ tục trả con dấu.

Thời gian

Quyết toán giải thể: từ 5 ngày làm việc (tuỳ tình hình sử dụng hoá đơn).
Khoá mã số thuế: 20-30 ngày làm việc.
Thủ tục trả giấy phép và con dấu: 5 ngày làm việc.

Giấy tờ cần thiết

 • Tất cả hoá đơn chứng từ kế toán thuế: hoá đơn, biên lai phí, biên lai đóng thuế.
 • Tất cả sổ sách kế toán & tờ khai báo cáo thuế, quyết toán thuế.
 • Giấy phép kinh doanh bản chính.
 • Thông báo giải thể doanh nghiệp.
 • Danh sách chủ nợ & số nợ đã thanh toán.
 • Danh sách người lao động.
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp.
 • Một số giấy tờ liên quan khác...