Giải pháp xây dựng công trình trên nền đất yếu

Đánh giá tính chất, đặc điểm của nền đất yếu và chọn lựa giải pháp xây dựng phù hợp cho công trình.

Giải pháp xây dựng công trình trên nền đất yếu

Giải pháp xây dựng công trình trên nền đất yếu

 1. Giải pháp kết cấu
  Bao gồm các biện pháp như sau:
  + Chọn kiểu kết cấu ít nhạy lún, làm khe lún, làm giằng bê tông cốt thép; dự trữ độ cao bằng độ lún dự kiến của công trình.
  + Lựa chọn độ sâu chôn móng và kích thước móng hợp lý, sử dụng vật liệu, các lớp cách nước ngăn ngừa nước dâng mao dẫn theo các khe hở trong đất.
  + Quy định và chấp hành nghiêm ngặt về quy trình đào đắp đất.
 2. Các biện pháp xử lý nền
  Mục đích nhằm cải thiện thành phần, trạng thái của đất, từ đó làm cho các tính chất cơ học, vật lý của đất nền đáp ứng được yêu cầu trong xây dựng. Để làm tăng độ bền và làm giảm độ nén lún của đất, có thể chọn những giải pháp làm giảm độ rỗng hoặc tăng lực dính.

  Trong một số trường hợp khác, mục đích của gia cố là làm cho đất đá từ chỗ thấm nước trở thành cách nước.
 3. Các giải pháp về móng
  Lựa chọn các giải pháp về móng cho phù hợp như: móng đơn, móng băng (1 hoặc 2 phương), móng bè, móng cọc... tùy theo tải trọng tác dụng và đặc điểm của công trình, từng loại đất cụ thể.