Thất nghiệp là gì? Phân loại thất nghiệp

Thất nghiệp được chia thành 3 dạng chính sau.

Phân loại thất nghiệp

Thất nghiệp là gì

Thất nghiệp là tình trạng người lao động có khả năng làm việc, đang tích cực tìm việc nhưng chưa tìm được việc làm.

Một người được coi là thất nghiệp chỉ khi đồng thời: (1) trong độ tuổi lao động, (2) có khả năng làm việc, (3) tích cực tìm việc và (4) chưa tìm được việc làm. Như vậy, những người quá tuổi lao động ( nam > 60t và nữ > 55t ) không được gọi là thất nghiệp.

Trong khi thất nghiệp chỉ về tình trạng, thì tỷ lệ thất nghiệp là một con số đo lường, thường dùng %.

Phân loại thất nghiệp

  • Thất nghiệp tạm thời: do người lao động chuyển công tác hoặc chuyển nơi ở. Thất nghiệp tạm thời là thất nghiệp tự nguyện.
  • Thất nghiệp do cơ cấu: do cơ cấu ngành thay đổi (ngành này mở rộng trong khi ngành kia thu hẹp...). Thất nghiệp do cơ cấu cũng là thất nghiệp tự nguyện.
  • Thất nghiệp chu kỳ: xảy ra theo sự đi xuống của chu kỳ kinh tế. Thất nghiệp chu kỳ còn được gọi là thất nghiệp do thiếu cầu hay thất nghiệp theo lý thuyết Keynes và là thất nghiệp không tự nguyện.
Trong đó, thất nghiệp tự nhiên luôn có khuynh hướng tăng lên, nguyên nhân là do nền kinh tế luôn ở trạng thái động, biến đổi liên tục; có sự tham gia ngày càng đông thanh thiếu niên, phụ nữ, những người di dân... vào lực lượng lao động. Ở một số nước tiên tiến có chính sách bảo hiểm thất nghiệp lên đến 60-70% tiền lương, công nhân không tích cực tìm việc hoặc từ chối việc làm có lương thấp.
Thất nghiệp là gì? Phân loại thất nghiệp Thất nghiệp là gì phân loại thất nghiệp Thất nghiệp là tình trạng người lao động có khả năng làm việc, đang tích cực tìm việc nhưng chưa tìm được việc làm. Một người được coi là thất nghiệp chỉ khi đồng thời..
9992 9996 18030