Hiển thị các bài đăng có nhãn Đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà. Hiển thị tất cả bài đăng

Khi nào người cho nhà được phép đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà?

Điều 103 Luật Nhà ở quy định về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở đối với Chủ nhà và Người thuê nhà như sau


don phuong cham dut hop dong thue nha

1. Bên cho thuê nhà ở (Chủ nhà) có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng khi bên thuê nhà ở có một trong các hành vi sau đây:
  • Không trả tiền thuê nhà ở theo thỏa thuận trong hợp đồng liên tiếp trong 3 tháng trở lên mà không có lý do chính đáng;
  • Sử dụng nhà ở không đúng mục đích như đã thỏa thuận;
  • Cố ý làm hư hỏng nhà ở cho thuê;
  • Sửa chữa, cải tạo, đổi nhà ở đang thuê hoặc cho người khác thuê lại nhà ở đang thuê mà không có sự đồng ý của bên cho thuê nhà;
  • Làm mất trật tự, vệ sinh môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của những người xung quanh đã được bên cho thuê nhà ở hoặc tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, làng, ấp... lập biên bản đến lần thứ 3 mà vẫn không khắc phục.
2. Bên thuê nhà ở (Người thuê nhà) có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà ở khi bên cho thuê nhà ở có một trong các hành vi sau đây:
  • Không sữa chữa nhà ở khi nhà ở có hư hỏng nặng;
  • Tăng giá cho thuê nhà ở bất hợp lý hoặc tăng giá mà không thông báo cho bên thuê nhà ở biết trước theo thỏa thuận;
  • Khi quyền sử dụng nhà ở bị hạn chế do lợi ích của người thứ ba.
3. Bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà ở phải thông báo cho bên kia biết trước ít nhất 1 tháng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

4. Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở vi phạm quy định trên (khoản 3 Điều này), nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.