Hiển thị các bài đăng có nhãn Lãi suất liên ngân hàng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lãi suất liên ngân hàng. Hiển thị tất cả bài đăng

Lãi suất liên ngân hàng là gì

Lãi suất liên ngân hàng là một thuật ngữ khá phổ biến trong các hoạt động nghiệp vụ của ngân hàng.
Lãi suất liên ngân hàng là gì

Lãi suất liên ngân hàng là gì

Lãi suất liên ngân hàng là lãi suất mà các ngân hàng áp dụng khi cho nhau vay trên thị trường liên ngân hàng.

Lãi suất liên ngân hàng được hình thành qua quan hệ cung cầu vốn vay trên thị trường liên ngân hàng và chịu sự chi phối bởi lãi suất cho các ngân hàng trung gian vay của ngân hàng trung ương.
Mức độ chi phối này phụ thuộc vào sự phát triển của hoạt động thị trường mở và tỷ trọng sử dụng vốn vay ngân hàng trung ương của các ngân hàng trung gian.
Bạn cần vay ngân hàng để mua nhà?